Selasa, 15 Jun 2010

TAKLIMAT DASAR KESELAMATAN ICT DAN LATIHAN PENGGUNAAN SISTEM

14 dan 15 Jun 2010, Taklimat Keselamatan ICT dan Latihan Penggunaan Sistem Teknologi Maklumat olah Bahagian Teknologi Maklumat Ibu Pejabat diadakan di PKKM Cawangan Pulau Pinang.